Zanussi vaskemaskin feilkode


Feilkode C2

Hvis vaskemaskinen din har feilkode C2, er det en feil med avløpspumpen.
Feilkode C2 oppstår vanligvis når avløpspumpen er blokkert. Før du begynner å feilsøke, fjern strømmen fra vaskemaskinen ved å trekke ut støpselet.

Rengjør fiberskjermen. Fiberskjermen finner du bak rengjøringsdøren i bunnen av fronten av vaskemaskinen. Dette løser vanligvis feilkoden.

Inspiser avløpspumpen for fremmedlegemer. Hvis avløpspumpen er defekt, må den skiftes.

Finn avløpspumpen her

Feilkode C9

Hvis vaskemaskinen din viser feilkode C9, er det oppdaget en ubalanse i trommelen.

Feilkode C9 oppstår når en ubalanse oppdages i sentrifugeringen. Ved å vri på trommelen vil du høre lagrene hvis lagrene er defekte. Hvis du ikke kan høre lagrene men motoren rykker og så viser C9, er det sannsynligvis motorkarbonet som er feil.

Finn leie her Finn motorkull her Finn motor her

Feilkode E10

Feilkode E10 indikerer en feil med vannforsyningen.

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E10, suger ikke vaskemaskinen inn nok vann innen en viss tidsperiode. Dette kan skyldes:

Finn aquastop her

Feilkode E11

Hvis vaskemaskinen din viser feilkode E11, er det en feil med vanntilførselen.

Feilkode E11 oppstår vanligvis når enten en aquastop eller magnetventilen er defekt.

Finn aquastop her Finn magnetventil her

Feilkode E12

Hvis vaskemaskinen din viser feilkode E12, er det en feil med vanntilførselen.

Feilkode F12 oppstår vanligvis når enten en aquastop eller magnetventilen er defekt.

Finn aquastop her Finn magnetventil her

Feilkode E13

Feilkode E13 indikerer en feil med vannstanden

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E13, er det sannsynligvis på grunn av en defekt nivåkontroll.

Finn nivåkontroll her

Feilkode E20

Feilkode E20 indikerer at vaskemaskinen ikke kan kvitte seg med vannet.

 1. Feilen kan oppstå hvis det er knekk i slangen. Fest sprekken slik at vannet får tilgang til vaskemaskinen.
 2. Hvis du ikke finner noen sprekker, kan det være et skittent trestykke som forårsaker problemer. Du finner fiberskjermen bak vaskedøren nederst i vaskemaskinen. Ta ut silen og fjern smuss og rusk fra silen.
 3. Det kan ikke bare være trådnettet som trenger rengjøring. Avløpspumpen kan også inneholde skitt. Du kan finne avløpspumpen som sitter bak silen. Sjekk også om pumpevingen kan rotere. Du kan sjekke dette med en finger. Hvis den ikke roterer, er pumpen defekt. Du finner en avløpspumpe nedenfor.
 4. Hvis feilkoden fortsatt vises etter rengjøring av både fiberskjermen og avløpspumpen, kan det være at avløpspumpen er tett. Fjern avløpsslangen fra vaskemaskinen og blås inn i den. Hvis det er motstand mens du puster, er avløpsslangen blokkert. Du kan fjerne skitten med en gardinspiral, en trelist eller lignende. For best resultat, bløtlegg avløpsslangen i lunkent vann først.
 5. Når du har gått gjennom alle trinnene og fortsatt opplever problemer med Feilkode E20, er det sannsynligvis avløpspumpen som er feil. Dette gjelder uansett om pumpeskovlene dreier eller ikke.
Finn avløpspumpe her

Feilkode E21

Feilkode E21 indikerer at vaskemaskinen ikke kan kvitte seg med vannet.

Feilkode E21 oppstår vanligvis når avløpspumpen er defekt.

Finn avløpspumpe her

Feilkode E22

Feilkode E22 indikerer en feil med vannforsyningen.

Feilkode E22 skyldes vanligvis at enten aquastop eller magnetventil er defekt.

Finn aquastop her Finn magnetventil her

Feilkode E23

Feilkode E23 indikerer en feil med elektronikken eller avløpspumpen.

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E23 kan det skyldes en defekt kontrollmodul, men kan også skyldes feil i andre deler som f.eks. avløpspumpen.

Finn kontrollmodul her Finn avløpspumpe her

Feilkode E24

Feilkode E24 indikerer en feil med elektronikken eller avløpspumpen.

Viser vaskemaskinen din feilkoden E24 kan det skyldes en defekt kontrollmodul, men kan også skyldes feil på andre deler som f.eks. avløpspumpen.

Finn kontrollmodul her Finn avløpspumpe her

Feilkode E30

Feilkode E30 indikerer at døren er åpen.

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E30, er vaskemaskindøren åpen. Å lukke den vil løse problemet. Hvis vaskemaskinen ikke vil lukke, er dørlåsen defekt.

Finn dørlås her

Feilkode E31

Feilkode E31 feil med vannstanden.

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E31, er det sannsynligvis en defekt nivåkontroll som gir feilkoden E31.

Finn nivåkontroll her

Feilkode E32

Feilkode E32 indikerer en feil med vannstanden.
Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E32, er det sannsynligvis en defekt nivåkontroll som gir feilkoden E32.

Finn nivåkontroll her

Feilkode E33

Feilkode E33 indikerer en feil med vannstanden.

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E33, er det sannsynligvis en defekt nivåkontroll som gir feilkoden E33.

Finn nivåkontroll her

Feilkode E34

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E34, er det en feil med vannstanden.

Viser vaskemaskinen din feilkode E34, er det sannsynligvis en defekt nivåkontroll som gir feilkode E34.

Finn nivåkontroll her

Feilkode E35

Feilkode E35 indikerer en overfyllingsfeil.

Feilkoden E35 oppstår når det er for mye vann i vaskemaskinen. For mye vann kan tyde på at magnetventilen er defekt. Hvis det ikke er spor av vann i vaskemaskinen, er nivåkontrollen defekt.

Finn magnetventil her

Feilkode E40

Feilkode E40 indikerer en feil på døren.

 1. Sørg for at døren er helt lukket før du starter vaskeprogrammet.
 2. Hvis det kommer et klikk fra dørlåsen, er vaskemaskinens dørlås defekt.
 3. Feilkoden kan også oppstå på grunn av en tett gjengeglider eller avløpspumpe.
 4. Hvis feilkode E40 fortsatt vises etter å ha fulgt trinnene ovenfor, er det dørlåsen som er defekt.
Finn dørlås her

Feilkode E41

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E41, er døren åpen.

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E41, er vaskemaskindøren åpen. Å lukke den vil løse problemet. Hvis vaskemaskinen ikke vil lukke, er dørlåsen defekt.

Finn dørlås her

Feilkode E42

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E42, er døren åpen.

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E42, er vaskemaskindøren åpen. Å lukke den vil løse problemet. Hvis vaskemaskinen ikke vil lukke, er dørlåsen defekt.

Finn dørlås her

Feilkode E43

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E43, er døren åpen.

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E42, er vaskemaskindøren åpen. Å lukke den vil løse problemet. Hvis vaskemaskinen ikke vil lukke, er dørlåsen defekt.

Finn dørlås her

Feilkode E44

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden F26, er døren åpen.

Med feilkode F26 er døren åpen. Lukk døren. Hvis lukking av døren ikke løser problemet, er dørlåsen defekt.

Finn dørlås her

Feilkode E45

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E45, er det en feil med elektronikken.

Feilkode F45 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode F45 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E51

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden F28, er det en feil med elektronikken.

Feilkode F28 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode F28 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E56

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E56 feil med kommutator.

Feilkode E56 oppstår vanligvis når motorkarbonet er utslitt.

Finn motorkull her

Fejlkode E57

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E57 feil med kommutator.

Feilkode E57 oppstår vanligvis når motorkarbonet er utslitt.

Finn motorkull her

Feilkode E58

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E58 feil med kommutator.

Feilkode E58 oppstår vanligvis når motorens karbon er utslitt.

Finn motorkull her

Feilkode E59

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E59, er det en feil med kommutatoren.

Feilkode E59 oppstår vanligvis når motorens karbon er utslitt.

Finn motorkull her

Feilkode E61

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E61, er det registrert feil vanntemperatur.

Med feilkode E61 oppstår problemet vanligvis når NTC-sensoren er defekt.

Finn NTC-sensor her

Feilkode E61

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E61, er det registrert feil vanntemperatur.

Med feilkode E61 oppstår problemet vanligvis når NTC-sensoren er defekt.

Finn NTC-sensor her

Feilkode E62

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E62, er det registrert feil vanntemperatur.

Med feilkode E62 oppstår problemet vanligvis når NTC-sensoren er defekt.

Finn NTC-sensor her

Feilkode E66

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E66, indikerer det en feil med elektronikken.

Feilkode E66 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E66 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E71

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E71, er det registrert feil vanntemperatur.

Med feilkode E71 oppstår problemet vanligvis når NTC-sensoren er defekt.

Finn NTC-sensor her

Feilkode E72

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E61, er det registrert feil vanntemperatur.

Med feilkode E61 oppstår problemet vanligvis når NTC-sensoren er defekt.

Finn NTC-sensor her

Feilkode E73

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E61, er det registrert feil vanntemperatur.

Med feilkode E61 oppstår problemet vanligvis når NTC-sensoren er defekt.

Finn NTC-sensor her

Feilkode E74

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E61, er det registrert feil vanntemperatur.

Med feilkode E61 oppstår problemet vanligvis når NTC-sensoren er defekt.

Finn NTC-sensor her

Feilkode E85

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E85, er det en feil med sirkulasjonspumpen.

Med feilkode E61 oppstår problemet vanligvis når sirkulasjonspumpen er defekt.

Finn sirkulasjonspumpe her

Feilkode E90

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E61, er det en feil med elektronikken.

Feilkode E90 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E90 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E91

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E91, er det en feil med elektronikken.

Feilkode E91 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E91 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E92

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E92, er det en feil med elektronikken.

Feilkode E92 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E92 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E93

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E93, er det en feil med elektronikken.

Feilkode E93 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E93 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E94

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E94, er det en feil med elektronikken.

Feilkode E94 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E94 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E95

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E95, er det en feil med elektronikken.

Feilkode E95 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E95 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E96

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E96, er det en feil med elektronikken.

Feilkode E96 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E96 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E97

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden E97 er der fejl med elektronikken.

Feilkode E97 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E97 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E98

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E98, er det en feil med elektronikken.

Feilkode E98 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E98 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode E99

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E99, er det en feil med elektronikken.

Feilkode E99 kan både være forårsaket av en defekt kontrollmodul, men andre defekte deler i vaskemaskinen kan også føre til at feilkode E99 oppstår. Vi anbefaler å kontakte oss på: 98 18 21 00 for å finne en løsning.

Finn kontrollmodul her

Feilkode EFO

Hvis vaskemaskinen din viser feilkoden E98, har det blitt oppdaget vann i bunnen av vaskemaskinen.

 1. Tipp vaskemaskinen 90 grader. Dette trinnet vil føre til at vannet renner fra flottøren, som er den delen som oppdager oversvømmelse av vaskemaskinen. Ved å tippe vaskemaskinen 90 grader vil vannet samle seg bort fra flottøren, dette vil stoppe feilkode EFO og det er nå mulig å åpne døren.
 2. Ved å finne lekkasjen vil du sikre at EFO ikke dukker opp igjen. Følg kalkstien til lekkasjen. Lekkasjen er vanligvis forårsaket av en lekk pakning eller en sprukket slange.