Tørketrommelen kan ikke slås på


 

Hvis tørketrommelen din ikke slår seg på, kan det skyldes flere ting. Nedenfor finner du instruksjoner for feilsøking av problemet, slik at tørketrommelen forhåpentligvis kan få nytt liv og begynne å gå igjen. Trenger du fortsatt hjelp kan du kontakte oss, eller bestille et servicebesøk så kommer vi så fort som mulig.

Populært spørsmål

Tørketrommel kan ikke slås på

Trinn 1:

Problemet kan skyldes en feil i stikkontakten. Sørg derfor for å sjekke at en annen elektrisk enhet, for eksempel en lampe, kan kobles til stikkontakten og motta strøm. Hvis stikkontakten ikke fungerer, kan en sikring i installasjonen ha gått, eller releet kan ha løst ut. Det er ingen sikring i tørketrommelen.

Trinn 2:

Hvis det derimot er strøm til stikkontakten, kan feilen i stedet skyldes at nettkabel og koblingsboks på tørketrommelen er defekt.

Trinn 3:

Feilen kan være forårsaket av en defekt bryter (på/av-bryter). Denne er plassert i kontrollpanelet til tørketrommelen. Kjøp en ny bryter til tørketrommelen din her.

Trinn 4:

Det kan også skyldes at elektronikken i tørketrommelen er feil. Finn ny elektronikk her.

Populært spørsmål

Det er lys i displayet, men maskinen vil ikke starte

Trinn 1:

Feilen kan skyldes en defekt støykondensator, som er enheten som all strøm går gjennom. Støykondensatoren er ofte bakerst på toppen eller nederst på motoren. Du finner en ny støykondensator til tørketrommelen din her.

Trinn 2:

Tørketrommelen er utstyrt med en dørbryter som registrerer når døren er åpen og lukket. Hvis dørbryteren er defekt og signaliserer at døren er åpen, selv om den faktisk er lukket, vil ikke tørketrommelen begynne å tørke. Kjøp ny dørlås til tørketrommelen.

Trinn 3:

Feilen kan skyldes at tørketrommelen er overopphetet. Hvis det har vært det, vil overopphetingsvernet kobles fra. På noen tumblere slår denne sikringen seg på etter en stund, når maskinen er avkjølt igjen, men på andre maskiner må sikringen slås på igjen manuelt. Og på andre maskiner igjen vil det være nødvendig å erstatte overopphetingsbeskyttelsen fullstendig. Kjøp en ny overopphetingsbeskyttelse til tørketrommelen. Overopphetingsvernet er ofte koblet til eller på varmeelementet og varmeelementet er plassert på baksiden av tørketrommelen. Varmeren kan vanligvis fjernes ved å løsne skruene på varmeskjoldet, som er en selvstendig del av bakplaten.