AEG Vaskemaskin feilkode


Feilkode C2

Hvis vaskemaskinen din viser feilkode C2, er det mest sannsynlig avløpspumpen som er blokkert. Du kan følge veiledningen nedenfor som vil hjelpe deg gjennom prosessen. Vær imidlertid oppmerksom på at du bør ta strømmen fra vaskemaskinen ved å trekke støpselet ut av veggen, da det ikke er nok med en avslått stikkontakt.

Finn avløpspumpe

Feilkode C9

Feilkoden C9 indikerer en ubalanse i sentrifugeringen. Roter trommelen for hånd for å sjekke lagrene. Hvis du kan høre lagrene når du dreier trommelen, er det sannsynlig at lagrene er defekte.

Hvis du ikke kan høre lagrene når du snur trommelen, kan det skyldes defekt motorkarbon. Hvis motoren rykker litt og deretter stopper med feilkode C9, er det sannsynlig at motorkarbonene er defekte.

Hvis du ikke opplever ovenstående med feilkode C9, kan du prøve å sette vaskemaskinen til fabrikkinnstillinger. Du kan gjøre dette på følgende måte:

 1. Lukk døren til vaskemaskinen og sett programvelgeren på 0.
 2. Trykk på bløtleggings- og forvask-knappene (de to knappene på toppen av vaskemaskinen)
 3. Vri samtidig programvelgeren mot klokken til finspinn
 4. Slipp de to knappene og fortsett å vri programvelgeren til den er på 'av' (nesten en hel omdreining)
 5. Hvis vaskemaskinen fortsetter å vise feilkode C9, er det mulig at motoren til vaskemaskinen er defekt.
Finn avløpspumpe

Feilkode E10

Feilkode E10 oppstår når en AEG-vaskemaskin ikke tar inn nok vann under oppstart av et program. Du kan feilsikre ved å bruke trinnene nedenfor:

 1. Hvis feilkoden oppstår mens programmet fortsatt kjører, er det et tegn på at avløpsslangen er hevet over høyden på trommelen. Dette skjer ofte når vaskemaskinen står på en hevet plattform. Ved å heve avløpsslangen over høyden på trommelen vil du løse problemet.
 2. Hvis feilen fortsatt oppstår etter at du har gjort det ovenfor, anbefaler vi å sjekke om det er knekk i innløpsslangen på vaskemaskinen. En knekk i innløpsslangen vil hindre vannet i å bli levert til vaskemaskinen.
 3. Det kan være problemer med vannforsyningen. Skru av slangen fra kranen, sett en bøtte under springen og skru på vannet.
 4. Hvis vanntilførselen er i orden, vil vi anbefale å sjekke filtrene i innløpsslangen. Det kan være at inntaksslangen er kalkavkalket, derfor avkalker filteret mellom kranen og inntaksslangen og filteret bak på vaskemaskinen.
 5. Hvis du har gått gjennom trinnene ovenfor og feilkoden C2 ikke lar deg gå, kan det skyldes at vannstopperen på vaskemaskinens innløpsslange er aktivert og derfor stopper vannet før det når maskinen. Du kan kjøpe en aquastop nedenfor.
Finn leietakere her Finn aquastop her

Feilkode E11

Feilkode E11 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har feil i vanntilførselen. Årsaken kan være en av følgende:

Finn magnetventil her Finn aquastop her

Feilkode E12

Feilkode E12 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har feil på vanntilførselen. Årsaken kan være en av følgende:

Finn magnetventil her Finn aquastop her

Feilkode E13

Feilkode E13 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har feil med vannstanden. Årsaken kan være en av følgende:

Finn nivåkontroll her

Feilkode E20

Når vaskemaskinen ikke kan kvitte seg med vannet, vil maskinen vise feilkode E20. Følg trinnene nedenfor, så finner vi problemet.

 1. Feilen kan oppstå hvis det er knekk i slangen. Fest sprekken slik at vannet får tilgang til vaskemaskinen.
 2. Hvis du ikke finner noen sprekker, kan det være et skittent trestykke som forårsaker problemer. Du finner fiberskjermen bak vaskedøren nederst i vaskemaskinen. Ta ut silen og fjern smuss og rusk fra silen.
 3. Det kan ikke bare være trådnettet som trenger rengjøring. Avløpspumpen kan også inneholde skitt. Du kan finne avløpspumpen som sitter bak silen. Sjekk også om pumpevingen kan rotere. Du kan sjekke dette med en finger. Hvis den ikke roterer, er pumpen defekt. Du finner en avløpspumpe nedenfor.
 4. Hvis feilkoden fortsatt vises etter rengjøring av både fiberskjermen og avløpspumpen, kan det være at avløpspumpen er tett. Fjern avløpsslangen fra vaskemaskinen og blås inn i den. Hvis det er motstand mens du puster, er avløpsslangen blokkert. Du kan fjerne skitten med en gardinspiral, en trelist eller lignende. For best resultat, bløtlegg avløpsslangen i lunkent vann først.
 5. Når du har gått gjennom alle trinnene og fortsatt opplever problemer med Feilkode E20, er det sannsynligvis avløpspumpen som er feil. Dette gjelder uansett om pumpeskovlene dreier eller ikke.
Finn avløpspumpe her

Feilkode E21

Feilkode E2 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen ikke kan kvitte seg med vannet. Årsaken kan være en av følgende:

Finn avløpspumpe her

Feilkode E22

Feilkode E22 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har feil i vanntilførselen. Årsaken kan være en av følgende:

Finn innløpsslange her Finn magnetventil her

Feilkode E23

Feilkode E13 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har feil på elektronikken eller avløpspumpen. Årsaken kan være en av følgende:

Finn kontrollmodul her

Feilkode E24

Feilkode E24 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har feil på elektronikken eller avløpspumpen. Årsaken kan være en av følgende:

Finn kontrollmodul her

Feilkode E30

Feilkode E30 vises på en AEG vaskemaskin når maskindøren er åpen. Lukk døren til vaskemaskinen og prøv igjen.

Feilkode E31

Feilkode E31 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har en defekt nivåkontroll. Årsaken kan være en av følgende:

Finn kontrollmodul her Finn avløpspumpe her

Feilkode E32

Feilkode E32 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har en defekt nivåkontroll. Årsaken kan være en av følgende:

Finn kontrollmodul her Finn avløpspumpe her

Feilkode E33

Feilkode E33 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har en defekt nivåkontroll. Årsaken kan være en av følgende:

Finn kontrollmodul her Finn nivåkontroll her

Feilkode E34

Feilkode E34 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har en defekt nivåkontroll. Årsaken kan være en av følgende: Finn kontrollmodul her Finn nivåkontroll her

Feilkode E35

Feilkode E35 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har en overløpsfeil. Årsaken kan være en av følgende:

Finn kontrollmodul her Finn avløpspumpe her Finn avløpspumpe her

Feilkode E40

Feilkode E40 vises på en AEG vaskemaskin når maskinen har en feil på døren. Årsaken kan være en av følgende:

Finn dørlås her